katalog proizvoda - traktorksi program - IMT (IMR)


Slika proizvoda
Šifra
Naziv
Kataloški broj
Traktorski program

23001

Garnitura zaptivača M-34 T

800192

Traktorski program

23002

Zaptivka ventil dekle M-34 T

700264

Traktorski program

23003

Zaptivka kartera M-34 T

810792

Traktorski program

23004

Zaptivka izduvne grane M-34 T

802118

Traktorski program

23005

Zaptivka usisne grane M-34 T

703232

Traktorski program

24006

Zaptivka hidraulike M-34 T

x

Traktorski program

25006

Zaptivka glave motora M-34 T

721541

Traktorski program

25011

Garnitura glave motora M-34

x

Traktorski program

25010

Zaptivka vodene pumpe M-34V

x

Traktorski program

25012

Zaptivka prir. izduvne grane M-34 T

x

Traktorski program

23006

Garnitura zaptivača za hidrauliku M-34 T

x

Traktorski program

23007

Garnitura zaptivača za menjač M-34 T R - 60

x

Traktorski program

23008

Gumice za orbitol volana IMT 560, 577

x

Traktorski program

23009

Zaptivka glave motora M-34 T - bakarna

x

Traktorski program

23010

Gumice hidraulike R-60

x

Traktorski program

23011

Gumice pomoćne pumpe hidraulike 560/577

x

Traktorski program

23012

Gumice klipa hidraulike IMT 560

x

Traktorski program

23013

Gumice cilindra hidraulike volana 560, 565

x

Traktorski program

24001

Garnitura zaptivača DM-34

815887

Traktorski program

24002

Zaptivka glave motora DM-34

721542

Traktorski program

24003

Zaptivka ventil dekle DM-34

716324

Traktorski program

24004

Zaptivka kartera DM-34

815886

Traktorski program

24005

Zaptivka izduvne grane DM-34

716368

Traktorski program

24009

Zaptivka usisne grane DM-34

716323

Traktorski program

24007

Zaptivka hidraulike DM-34

x