katalog proizvoda - traktorksi program - IMT (IMR)


Slika proizvoda
Šifra
Naziv
Kataloški broj
Traktorski program

20001

Garnitura zaptivača 033 IMT 533

803008

Traktorski program

20002

Zaptivka glave motora 033 IMT 533

715511

Traktorski program

20003

Zaptivka ventil dekle 033 IMT 533

3303052

Traktorski program

20004

Garnitura glave motora 033

x

Traktorski program

20005

Zaptivka kartera 033 IMT 533

x

Traktorski program

20006

Zaptivka izduvne grane 033

801689

Traktorski program

20011

Zaptivka izduvne grane 033 IMT 533

801689

Traktorski program

20011

Zaptivka izduvnog kolektora (auspuha) 033 IMT 533

801690

Traktorski program

20010

Zaptivka poklopca razvoda 033 IMT 533

702855

Traktorski program

20009

Zaptivka dekle radilice 033 IMT 533

3401035

Traktorski program

20008

Zaptivka vodene pumpe 033 IMT 533

703023

Traktorski program

20007

Zaptivka glave motora 033 IMT 533

715511

Traktorski program

151033

Semering 50.8 x 68.8 x 10 033 IMT 533

657444

Traktorski program

20016

Garnitura zaptivača IMT 533 Ø91

x

Traktorski program

20017

Zaptivka razvoda 033 - manja

x

Traktorski program

20021

Zaptivka glave motora 533 - bakarna

x

Traktorski program

20025

Garnitura glave motora 033 Ø91

x

Traktorski program

21001

Garnitura zaptivača M-33

803801

Traktorski program

21002

Zaptivka glave motora M-33

721543

Traktorski program

21003

Zaptivka ventil dekle M-33

718319

Traktorski program

21004

Zaptivač kartera M-33

810791

Traktorski program

21005

Zaptivka vodene pumpe M-33

700320

Traktorski program

21006

Plutana polutka kartera M-33

801905

Traktorski program

21009

Zaptivač prirubnice izduvne grane M-33

702497

Traktorski program

21010

Zaptivač menjača IMT

53200004